Εκπαιδευτικοί

 ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ  ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ  ΔΙΔΑΣΚΕΙ
Κοκκινίδης Γεώργιος Δάσκαλος Α΄- Β΄
Βαγγέλογλου Περιστέρα Δασκάλα Γ΄- Δ΄
 Ξυλουργίδου Ελισάβετ Δασκάλα Ε΄- Στ΄